Državno natjecanje 1994 SŠ3 4


Kvaliteta:
  Avg: 3.0
Težina:
  Avg: 5.0
Dodao/la: arhiva
April 1, 2012
LaTeX PDF
U ravnini je dano pet točaka P_1, P_2, P_3, P_4, P_5 sa cjelobrojnim koordinatama. Pokažite da postoji bar jedan par (P_i,\,P_j) za i \neq j tako da pravac P_iP_j sadrži neku točku Q sa cjelobrojnim koordinatama koja leži između P_i i P_j.
Source: Državno natjecanje iz matematike 1994