Državno natjecanje 1998 SŠ3 1


Kvaliteta:
  Avg: 2,7
Težina:
  Avg: 4,3
Dodao/la: arhiva
1. travnja 2012.
LaTeX PDF
Dokažite da za svaki trokut sa stranicama a, b, c i nasuprotnim kutovima \alpha, \beta, \gamma vrijedi jednakost \left( \frac bc + \frac cb \right)\cos \alpha + \left( \frac ca + \frac ac \right)\cos \beta + \left( \frac ab + \frac ba \right)\cos \gamma = 3\text{.}
Izvor: Državno natjecanje iz matematike 1998