Državno natjecanje 1998 SŠ3 4


Kvaliteta:
  Avg: 0.0
Težina:
  Avg: 5.0
Dodao/la: arhiva
April 1, 2012
LaTeX PDF
Dokažite da među svakih 79 uzastopnih prirodnih brojeva postoji barem jedan čija je suma znamenaka djeljiva sa 13.
Nađite niz od 78 uzastopnih prirodnih brojeva sa svojstvom da suma znamenaka niti jednog od njih nije djeljiva sa 13.
Source: Državno natjecanje iz matematike 1998