Državno natjecanje 1999 SŠ3 1


Kvaliteta:
  Avg: 0.0
Težina:
  Avg: 5.0
trokut ABC s koutovima \alpha, \beta, \gamma upisan je u pravokutnik APQR tako da tocka B lezi na stranici \overline{PQ}, a tocka C na stranici \overline{QR}. dokazite da je
\ctg\alpha\cdot P(BCQ) = \ctg\beta\cdot P(ACR) + \ctg\gamma\cdot P(ABP)
Source: Državno natjecanje iz matematike 1999