Državno natjecanje 2000 SŠ3 1


Kvaliteta:
  Avg: 0,0
Težina:
  Avg: 4,0
Dodao/la: arhiva
1. travnja 2012.
LaTeX PDF
Dane su točke B i C, dok je A varijabilna, takva da je \angle BAC fiksan. Polovišta stranica \overline{AB} i \overline{AC} su točke D i E redom. Točke F i G su takve da je DF \perp AB i EG \perp AC, a BF i CG su okomite na BC. Dokažite da umnožak |BF| \cdot |CG| ne ovisi o položaju točke A.
Izvor: Državno natjecanje iz matematike 2000