Državno natjecanje 2001 SŠ3 1


Kvaliteta:
  Avg: 0,0
Težina:
  Avg: 5,0
Dodao/la: arhiva
1. travnja 2012.
LaTeX PDF
U ravnini su dane dvije različite točke O i P. Odaberimo paralelogram ABCD kojem je točka O središte. Označimo s M i N redom polovišta dužina \overline{AP} i \overline{BP}. Točka Q je presjek dužina \overline{MC} i \overline{ND}. Dokažite da točke O, Q i P leže na istom pravcu i da točka Q ne ovisi o izboru paralelograma ABCD.
Izvor: Državno natjecanje iz matematike 2001