Državno natjecanje 2001 SŠ3 2


Kvaliteta:
  Avg: 0.0
Težina:
  Avg: 5.0
Dan je trokut ABC takav da je |AC| \neq |BC|. Neka je M polovište stranice \overline{AB}, \alpha = \angle BAC, \beta = \angle ABC, \varphi = \angle ACM, \psi = \angle BCM. Dokažite da je

\frac{\sin \alpha \sin \beta}{\sin(\alpha - \beta)} = \frac{\sin \varphi \sin \psi}{\sin (\varphi - \psi)}.
Source: Državno natjecanje iz matematike 2001