Hrvatska matematička olimpijada 1994 - Prvi dan - Zadatak 3


Kvaliteta:
  Avg: 0.0
Težina:
  Avg: 6.0
Dodao/la: mljulj
April 12, 2012
LaTeX PDF
Na stranicama \overline{BC}, \overline{CA}, \overline{AB} trokuta ABC izabrane su točke A_1, B_1, C_1 pri čemu se pravci AA_1, BB_1, CC_1 sijeku u jednoj točki. Dokažite da se pravci AA_2, BB_2, CC_2, simetrični danim pravcima u odnosu na odgovarajuće simetrale kutova, također sijeku u jednoj točki.
Source: Hrvatska matematička olimpijada 1994.