Državno natjecanje 2013 SŠ3 4


Kvaliteta:
  Avg: 0.0
Težina:
  Avg: 5.0
Dodao/la: arhiva
July 12, 2013
LaTeX PDF
Neka je ABC šiljastokutni trokut i H njegov ortocentar. Pravac kroz točku A okomit na \overline{AC} i pravac kroz točku B okomit na \overline{BC} sijeku se u točki D. Kružnica sa središtem u točki C koja prolazi točkom H siječe kružnicu opisanu trokutu ABC u točkama E i F.

Dokaži da vrijedi |DE|=|DF|=|AB|.
Source: Državno natjecanje iz matematike 2013