Općinsko natjecanje 2014 SŠ4 3


Kvaliteta:
  Avg: 0,0
Težina:
  Avg: 3,0
Dodao/la: arhiva
30. svibnja 2014.
LaTeX PDF
Za realni broj a, neka je \mathcal{P}_{a} parabola s jednadžbom y=x^2+ax+(2014-a).

Dokaži da sve parabole \mathcal{P}_{a} prolaze istom točkom.