Državno natjecanje 2003 SŠ4 1


Kvaliteta:
  Avg: 1,0
Težina:
  Avg: 3,0
Dodao/la: arhiva
1. travnja 2012.
LaTeX PDF
neka je I tocka na simetrali kuta \angle BAC trokuta ABC, a M i N redom tocke na stranicama \overline{AB} i \overline{AC}, takve da je \angle ABI = \angle NIC i \angle ACI = \angle MIB. dokazite da je I srediste upisane kruznice trokuta ABC ako i samo ako su tocke M, N i I kolinearne.
Izvor: Državno natjecanje iz matematike 2003