Državno natjecanje iz matematike 2015, SŠ3 A 4


Kvaliteta:
  Avg: 0,0
Težina:
  Avg: 5,0
Dodao/la: arhiva
6. veljače 2016.
LaTeX PDF
Na stranici \overline{AC} trokuta ABC nalaze se točke D i E tako da je točka D između C i E. Neka je F sjecište kružnice opisane trokutu ABD s pravcem koji prolazi kroz točku E i paralelan je s BC tako da se točke E i F nalaze s različitih strana pravca AB. Neka je G sjecište kružnice opisane trokutu BCD s pravcem koji prolazi kroz točku E i paralelan je s AB tako da se točke E i G nalaze s različitih strana pravca BC.

Dokaži da točke D, E, F i G leže na istoj kružnici.
Izvor: Državno natjecanje iz matematike 2015