Državno natjecanje iz matematike 2016, SŠ3 A 1


Kvaliteta:
  Avg: 0,0
Težina:
  Avg: 5,0

U konveksnom četverokutu ABCD vrijedi |AD| = |CD| i \measuredangle ADC = 90^\circ. Ako je |AB| = a, |BC| = b, |BD| = d, \measuredangle ABC = \beta, dokaži da vrijedi 2d^2 = a^2 + b^2 + 2ab \sin \beta \text{.}

Izvor: Državno natjecanje iz matematike 2016