Državno natjecanje iz matematike 2016, SŠ3 A 4


Kvaliteta:
  Avg: 0,0
Težina:
  Avg: 5,0
Dodao/la: arhiva
1. svibnja 2017.
LaTeX PDF

Neka je H ortocentar šiljastokutnog trokuta ABC. Kružnica opisana trokutu ABH ima središte S i siječe dužinu \overline{BC} u točkama B i D. Neka je P presjek pravca DH i dužine \overline{AC}, te neka je Q središte opisane kružnice trokuta ADP.

Dokaži da je četverokut BDQS tetivan.

Izvor: Državno natjecanje iz matematike 2016