IMO 2016 zadatak 1


Kvaliteta:
  Avg: 0,0
Težina:
  Avg: 6,0
Dodao/la: arhiva
27. srpnja 2017.
LaTeX PDF

Trokut BCF ima pravi kut u vrhu B. Neka je A točka na pravcu CF takva da je |FA| = |FB| i da točka F leži između točaka A i C. Točka D je izabrana tako da je |DA|= |DC| i da je pravac AC simetrala kuta \angle DAB. Točka E je izabrana tako da je |EA| = |ED| i da je pravac AD simetrala kuta \angle EAC. Neka je točka M polovište dužine \overline{CF}. Neka je točka X takva da je četverokut AMXE paralelogram ( AM \parallel EX i AE \parallel MX). Dokaži da se pravci BD, FX i ME sijeku u jednoj točki.

Izvor: Međunarodna matematička olimpijada 2016