IMO 2017 zadatak 2


Kvaliteta:
  Avg: 0.0
Težina:
  Avg: 7.0
Dodao/la: arhiva
July 28, 2017
LaTeX PDF

Neka je \mathbb{R} skup svih realnih brojeva. Odredi sve funkcije f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} takve da za sve realne brojeve x i y vrijedi f(f(x)f(y)) + f(x+y) = f(xy)

Source: Međunarodna matematička olimpijada 2017