IMO 2018 zadatak 1


Kvaliteta:
  Avg: 0,0
Težina:
  Avg: 6,0
Dodao/la: arhiva
22. rujna 2018.
LaTeX PDF

Neka je \Gamma opisana kružnica šiljastokutnog trokuta ABC. Točke D i E se nalaze na stranicama \overline{AB} i \overline{AC}, redom, tako da je |AD| = |AE|. Simetrale dužina \overline{BD} i \overline{CE} sijeku kraće lukove AB i AC kružnice \Gamma u točkama F i G, redom.
Dokaži da su pravci DE i FG paralelni (ili se poklapaju).

Izvor: Međunarodna matematička olimpijada 2018, problem 1