IMO 2018 zadatak 6


Kvaliteta:
  Avg: 0,0
Težina:
  Avg: 0,0
Dodao/la: arhiva
22. rujna 2018.
LaTeX PDF

Neka je ABCD konveksan četverokut takav da je |AB|\cdot |CD| = |BC|\cdot |DA|. Točka X leži unutar ABCD tako da vrijedi \angle{XAB} = \angle{XCD}\quad\,\,\text{i}\quad\,\,\angle{XBC} = \angle{XDA}.Dokaži da je \angle{BXA} + \angle{DXC} = 180^\circ.

Izvor: Međunarodna matematička olimpijada 2018, problem 6