IMO 2019 zadatak 6


Kvaliteta:
  Avg: 0,0
Težina:
  Avg: 0,0
Dodao/la: arhiva
3. listopada 2019.
LaTeX PDF

Neka je ABC šiljastokutni trokut takav da je |AB| \neq |AC| te neka je I središte njegove upisane kružnice \omega. Kružnica \omega dodiruje stranice \overline{BC}, \overline{CA} i \overline{AB} u točkama D, E i F, redom. Pravac kroz točku D okomit na pravac EF siječe kružnicu \omega ponovno u točki R. Pravac AR siječe kružnicu \omega ponovno u točki P. Kružnice opisane trokutima PCE i PBF sijeku se ponovno u točki Q.

Dokaži da se pravci DI i PQ sijeku na pravcu kroz točku A okomitom na pravac AI.

Izvor: Međunarodna matematička olimpijada 2019, problem 6