Županijsko natjecanje 2007 SŠ4 4


Kvaliteta:
  Avg: 0,0
Težina:
  Avg: 4,0
Dodao/la: arhiva
2. travnja 2012.
LaTeX PDF
Zadana je hiperbola sa središtem O. Pravci kroz neku njenu točku paralelni njenim asimptotama sijeku realnu os te hiperbole u točkama U i V tako da je |OU|<|OV|. Neka je točka K presjek okomice na realnu os hiperbole u točki U i polukružnice s promjerom \overline{OV}. Dokaži da je |OK|=a, pri čemu je a duljina realne poluosi dane hiperbole.
Izvor: Županijsko natjecanje iz matematike 2007