Državno natjecanje 1997 SŠ3 4


Kvaliteta:
  Avg: 0.0
Težina:
  Avg: 5.0
Dodao/la: arhiva
April 1, 2012
LaTeX PDF
Nad stranicama trokuta ABC konstruirani su slični trokuti ABD, BCE, CAF (k = |AD|:|DB| = |BE|:|EC| = |CF|:|FA|; \alpha = \angle ADB = \angle BEC = \angle CFA). Dokažite da su polovišta dužina \overline{AC}, \overline{BC}, \overline{CD} i \overline{EF} vrhovi paralelograma, čiji je jedan kut jednak \alpha, a omjer duljina odgovarajućih stranica k.
Source: Državno natjecanje iz matematike 1997