IMO Shortlist 2006 problem N1


Kvaliteta:
  Avg: 2.6
Težina:
  Avg: 6.0
Dodao/la: arhiva
April 2, 2012
LaTeX PDF
Determine all pairs (x, y) of integers such that 1+2^{x}+2^{2x+1}= y^{2}.
Source: Međunarodna matematička olimpijada, shortlist 2006Comments:

i da! slobodno si ( dapace ) sami medusobno ocijenjujte i komentirajte rjesenja, i ocijenjujte kvalitetu i tezinu zadataka.